Orthoposturodontie ‘blessurepreventie dmv een beetplaat’

De manier waarop we toebijten, de manier waarop we onze tanden op elkaar passen, bepaalt voor een deel de manier waarop we staan. 
Een foute beet zorgt voor een verkeerde lichaamshouding met overbelastingen, pijn en kwetsuren tot gevolg.

Door een beetplaat verandert de positie van de onderkaak tov de bovenkaak en gaat de patiënt rechter staan en symmetrischer bewegen.

Chronische overbelastingen verdwijnen en het risico op kwetsuren daalt.

Daphne volgde hiervoor een aantal specifieke bijscholingen onder andere in Frankrijk. In België is zij toonaangevend op dit gebied.

Een consultatie kost 40 euro , daarna wordt met u besproken of een 'bite' een oplossing kan bieden voor uw probleem en worden er verdere afspraken gemaakt.