Osteopathie is een specifieke, holistische behandelingswijze.

De Amerikaanse arts A.T. Still wordt aanzien als de grondlegger van de osteopathie. Oorspronkelijk was osteopathie een louter structurele behandelwijze (spieren en gewrichten), stelselmatig groeide de aandacht voor het viscerale (beweeglijkheid van de organen, voeding) en het craniale systeem (bewegingsmogelijkheid van de schedel, rol van de hersenvliezen, ...) Zo ondervond men stelselmatig dat een holistische aanpak,waarbij de relatie tussen de systemen nooit uit het oog verloren wordt, de meest efficiënte is in het streven naar een optimale gezondheid van de patiënt.
 
De osteopaat zal zich a.d.h.v. een anamnese (vraaggesprek) een beeld vormen van uw klachtenpatroon.  Hierbij worden ook de resultaten van andere klinische onderzoeken (RX, MRI, bloedonderzoek, ...) geïnterpreteerd.  Vervolgens wordt er overgegaan tot het klinisch onderzoek dat bestaat uit een inspectie (kijken), palpatie (voelen), bewegings -en weerstandstesten.  Er wordt op zoek gegaan naar bewegingsbeperkingen van de verschillende weefsels.  De bevindingen worden besproken met de patiënt en er wordt een behandelplan opgesteld, waarbij gezocht wordt naar een efficiënte 'oorzaak-gevolgstategie'.
 
Indien er contra-indicaties zijn voor een osteopathische behandeling, wordt u doorverwezen naar de behandelende arts.
 
De behandeling bestaat uit zachte manuele technieken, die het zelfherstellend vermogen van het lichaam zullen ondersteunen, om alzo de gevonden restricties op te heffen.
osteopathie bij baby's en kinderen
viscerale technieken
manipulaties

Osteopatische indicaties :  

Zowel acute als chronische klachten kunnen door de osteopaat beoordeeld en behandeld worden. Het aantal behandelingen dat nodig is,
is afhankelijk van de klacht.  Meestal volstaan 3-5 behandelingen.  Het is echter ook mogelijk dat osteopathie eerder ondersteunend werkt
binnen een totaalbehandeling (medisch, medicamenteus, kinesitherapie, ...).

Gezien de osteopaat op zoek gaat naar onevenwichten, bewegingsbeperkingen in uw bewegingsstelsel,
die ook zonder klachten aanwezig kunnen zijn,
kan een preventieve controle of -behandeling aangewezen zijn.

onze praktijk is naast algemene osteopathie , voornamelijk gespecialiseerd in :

- sport-osteopathie : acute blessures, chronische  sportletsels, preventieve controles en -advies, ...
osteopathie bij baby's : huilbaby's, reflux, krampjes, voorkeurshoudingen, ...
- problemen gerelateerd aan de wervelkolom : nek, rug , hernia's, uitstralingsklachten in armen en/of benen

Een behandeling osteopathie duurt ongeveer 30-40 minuten.
Elk ziekenfonds betaalt 10 euro terug, 5 X per jaar (navragen bij uw ziekenfonds of persoonlijke verzekering).